Ta kontroll över din PBX
Använd värdtjänster i molnet eller virtualisera

Plug and Play-konfiguration på telefoner, Gatewayer & SIP Trunks

Koppla in en IP-telefon eller Gateway till nätverket så konfigurerar 3CX automatiskt dem, sparar dina oräkneliga timmars konfigurationstid och tar bort inlärningskurvan. Anslut en SIP trunk inom några minuter med förkonfigurationsmallar för de flesta populära SIP trunk-leverantörer, inklusive direktsupport från 3CX..

Inbyggd mall för SIP Trunks och IP-telefon

Installera på Windows/Linux, virtualiserad på plats eller i molnet

3CX är programvarubaserad och en multiplattform. Installera på lokal server och utnyttja dina befintliga servrar med Hyper V eller VMware eller installera på en lågkostnad-Mini PC. Installera enkelt i molnet på vilken Linux VPS som helst med hjälp av PBX Express Tool. Håll kontroll över din PBX var du än bestämmer dig för att installera den!

Enkelt att installera & hantera: på plats eller som ett moln/virtuell PBX
  • Tillgänglig för Linux eller Windows
  • Virtualisera för enkel säkerhetskopiering och redundans
  • Eller installera på en billig Mini-PC
  • Distribuera till vilken Linux VPS som helst med hjälp av PBX Express Tool
Nu får du 3CX gratis i ett år
Ladda ner på plats Testa på cloud