3CX SIP-trunkleverantörer – Sverige

Dessa svenska SIP-trunkleverantörer har testats och godkänts av 3CX. Eftersom det inte krävs någon konfiguration kan du enkelt koppla ihop din PBX med den SIP-trunk som väljer. Valda SIP-trunkleverantörer testas mot varje version av 3CX. Båda parter åtar sig att erbjuda end-to-end support för de kunder i Sverige som väljer att använda kombinationen av 3CX med en förvald SIP-trunk.

Preferred


 

Swedish SIP Trunk Provider Internetport Provider Internetport DTMF Support (RFC2833) Yes
Support Cooperation Yes IPV6 Ready No
Provider Type Register Based Online Sign-Up Possible? Yes
Fax Support Not Working Online Trunk-Management Portal? Yes
SI Mode Yes – Static (Single Account Support) Link to Support Document View
Clip No Screening Support No 302 Diversion Support No
Anonymous Calling No  Included in Auto-Testing

Supported


 

Teletek Swedish VoIP Provider Provider Teletek DTMF Support (RFC2833) Yes
Support Cooperation Yes IPV6 Ready No
Provider Type Register Based Online Sign-Up Possible? Yes
Fax Support Not Working Online Trunk-Management Portal? Yes
SI Mode Yes – Static (Single Account Support) Link to Support Document N/A
Clip No Screening Support No 302 Diversion Support No
Anonymous Calling No  Included in Auto-Testing No

Globala partners